Шифре делатности

комплетан преглед могућности за паушал и обавезе фискалне касе, као и обавезе посебних дозвола, посебних закона и износа за утицај на животну средину (еко такса)

легенда:

 • П - могуће је предати захтев за паушално опорезивање (ако не пише НЕ - онда може)(од 01.01.2020. су се изменили правилници - промене нису све ажурне)
 • Фо - ослобођена обавезе фискалне касе
 • Фс - ослобођена обавезе фискалне касе у појединим случајевима
 • Фп - ослобођена фискалне касе искључиво за паушалце
 • Р - делатност је регулисана, и захтева посебну дозволу (у припреми)
 • Т - делатност потпада под Закон о туризму
 • У - утицај на животну средину (НОВО)

(молимо прочитати објашњења на крају документа)

(износи за утицај на животну средину (еко такса) су овде)

такође, на крају документа се налази и табела паушалних група - по опису делатности

шифра назив делатности П Ф Р Т У
А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО П Ф Р Т У
0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица ДА
0112 Гајење пиринча ДА
0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака ДА
0114 Гајење шећерне трске ДА
0115 Гајење дувана ДА
0116 Гајење биљака за производњу влакана ДА
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака ДА
0121 Гајење грожђа ДА
0122 Гајење тропског и суптропског воћа ДА
0123 Гајење агрума ДА
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа ДА
0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа ДА
0126 Гајење уљних плодова ДА
0127 Гајење биљака за припремање напитака ДА
0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља ДА
0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака ДА
0130 Гајење садног материјала ДА
0141 Узгој музних крава ДА С
0142 Узгој других говеда и бивола ДА С-Н
0143 Узгој коња и других копитара ДА
0144 Узгој камила и лама ДА
0145 Узгој оваца и коза ДА
0146 Узгој свиња ДА В-С-Н
0147 Узгој живине ДА В-С
0149 Узгој осталих животиња ДА С-Н
0150 Мешовита пољопривредна производња ДА
0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада ДА
0162 Помоћне делатности у узгоју животиња ДА
0163 Активности после жетве ДА
0164 Дорада семена ДА
0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности ДА Т
0210 Гајење шума и остале шумарске делатности ДА С
0220 Сеча дрвећа ДА С-Н
0230 Сакупљање шумских плодова ДА
0240 Услужне делатности у вези са шумарством ДА
0311 Морски риболов ДА С
0312 Слатководни риболов ДА С
0321 Морске аквакултуре ДА
0322 Слатководне аквакултуре ДА С-Н
Б РУДАРСТВО П Ф Р Т У
0510 Експлоатација каменог угља и антрацита ДА В
0520 Експлоатација лигнита и мрког угља ДА В
0610 Експлоатација сирове нафте ДА В
0620 Експлоатација природног гаса ДА В
0710 Експлоатација руда гвожђа ДА В
0721 Експлоатација руда урана и торијума ДА В
0729 Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала ДА В
0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде ДА В
0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина ДА В
0891 Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија ДА В
0892 Експлоатација тресета ДА В
0893 Експлоатација натријум-хлорида ДА В
0899 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала ДА В
0910 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса ДА В
0990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда ДА В
Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА П Ф Р Т У
1011 Прерада и конзервисање меса ДА В-С
1012 Прерада и конзервисање живинског меса ДА В-С
1013 Производња месних прерађевина ДА В-С
1020 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца ДА В-С
1031 Прерада и конзервисање кромпира ДА В-С
1032 Производња сокова од воћа и поврћа ДА В-С
1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа ДА В-С
1041 Производња уља и масти ДА В-С
1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти ДА В-С
1051 Прерада млека и производња сирева ДА В-С
1052 Производња сладоледа ДА В-С
1061 Производња млинских производа ДА С
1062 Производња скроба и скробних производа ДА С
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача ДА С
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача ДА С
1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна ДА С
1081 Производња шећера ДА С
1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа ДА С
1083 Прерада чаја и кафе ДА С
1084 Производња зачина и других додатака храни ДА С
1085 Производња готових јела ДА С
1086 Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране ДА С
1089 Производња осталих прехрамбених производа ДА С
1091 Производња готове хране за домаће животиње ДА С
1092 Производња готове хране за кућне љубимце ДА С
1101 Дестилација, пречишћавање и мешање пића ДА С
1102 Производња вина од грожђа ДА С
1103 Производња пића и осталих воћних вина ДА С
1104 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића ДА С
1105 Производња пива ДА С
1106 Производња слада ДА С
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде ДА С
1200 Производња дуванских производа ДА С
1310 Припрема и предење текстилних влакана ДА В-С
1320 Производња тканина ДА С
1330 Довршавање текстила ДА С
1391 Производња плетених и кукичаних материјала ДА С
1392 Производња готових текстилних производа, осим одеће ДА С
1393 Производња тепиха и прекривача за под ДА С
1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа ДА С
1395 Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће ДА С
1396 Производња осталог техничког и индустријског текстила ДА С
1399 Производња осталих текстилних предмета ДА С
1411 Производња кожне одеће ДА С
1412 Производња радне одеће ДА С
1413 Производња остале одеће ДА С
1414 Производња рубља ДА С
1419 Производња осталих одевних предмета и прибора ДА С
1420 Производња производа од крзна ДА С
1431 Производња плетених и кукичаних чарапа ДА С
1439 Производња остале плетене и кукичане одеће ДА С
1511 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна ДА В-С
1512 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева ДА В-С
1520 Производња обуће ДА С
1610 Резање и обрада дрвета ДА В
1621 Производња фурнира и плоча од дрвета ДА С
1622 Производња паркета ДА С
1623 Производња остале грађевинске столарије и елемената ДА С
1624 Производња дрвне амбалаже ДА С
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа ДА С
1711 Производња влакана целулозе ДА В-С
1712 Производња папира и картона ДА В-С
1721 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона ДА В-С
1722 Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству ДА В-С
1723 Производња канцеларијских предмета од папира ДА В-С
1724 Производња тапета ДА В-С
1729 Производња осталих производа од папира и картона ДА В-С
1811 Штампање новина ДА
1812 Остало штампање ДА
1813 Услуге припреме за штампу ДА
1814 Књиговезачке и сродне услуге ДА
1820 Умножавање снимљених записа ДА
1910 Производња продуката коксовања ДА
1920 Производња деривата нафте ДА
2011 Производња индустријских гасова ДА В
2012 Производња средстава за припремање боја и пигмената ДА В
2013 Производња осталих основних неорганских хемикалија ДА В
2014 Производња осталих основних органских хемикалија ДА В
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења ДА В
2016 Производња пластичних маса у примарним облицима ДА В
2017 Производња синтетичког каучука у примарним облицима ДА В
2020 Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду ДА В
2030 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова ДА В
2041 Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање ДА В
2042 Производња парфема и тоалетних препарата ДА В
2051 Производња експлозива ДА В
2052 Производња средстава за лепљење ДА В
2053 Производња етеричних уља ДА В
2059 Производња осталих хемијских производа ДА В
2060 Производња вештачких влакана ДА В
2110 Производња основних фармацеутских производа ДА В
2120 Производња фармацеутских препарата ДА В
2211 Производња гума за возила, протектирање гума за возила ДА В
2219 Производња осталих производа од гуме ДА В
2221 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике ДА В
2222 Производња амбалаже од пластике ДА В
2223 Производња предмета од пластике за грађевинарство ДА В
2229 Производња осталих производа од пластике ДА В
2311 Производња равног стакла ДА В-С
2312 Обликовање и обрада равног стакла ДА В-С
2313 Производња шупљег стакла ДА В-С
2314 Производња стаклених влакана ДА В-С
2319 Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе ДА В-С
2320 Производња ватросталних производа ДА С
2331 Производња керамичких плочица и плоча ДА В-С
2332 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине ДА С-Н
2341 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета ДА С⁕
2342 Производња санитарних керамичких производа ДА С⁕
2343 Производња изолатора и изолационог прибора од керамике ДА С⁕
2344 Производња осталих техничких производа од керамике ДА С⁕
2349 Производња осталих керамичких производа ДА С⁕
2351 Производња цемента ДА В
2352 Производња креча и гипса ДА В
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство ДА С
2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство ДА С
2363 Производња свежег бетона ДА С
2364 Производња малтера ДА С
2365 Производња производа од цемента с влакнима ДА С
2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента ДА С
2370 Сечење, обликовање и обрада камена ДА С
2391 Производња брусних производа ДА С
2399 Производња осталих производа од неметалних минерала ДА С
2410 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура ДА В
2420 Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга ДА В
2431 Хладно ваљање шипки ДА В
2432 Хладно ваљање пљоснатих производа ДА В
2433 Хладно обликовање профила ДА В
2434 Хладно вучење жице ДА В
2441 Производња племенитих метала ДА В
2442 Производња алуминијума ДА В
2443 Производња олова, цинка и калаја ДА В
2444 Производња бакра ДА В
2445 Производња осталих обојених метала ДА В
2446 Производња нуклеарног горива ДА В
2451 Ливење гвожђа ДА В-С
2452 Ливење челика ДА В-С
2453 Ливење лаких метала ДА В
2454 Ливење осталих обојених метала ДА В
2511 Производња металних конструкција и делова конструкција ДА С⁕
2512 Производња металних врата и прозора ДА С⁕
2521 Производња котлова и радијатора за централно грејање ДА С⁕
2529 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера ДА С⁕
2530 Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање ДА С⁕
2540 Производња оружја и муниције ДА С
2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха ДА В-С
2561 Обрада и превлачење метала ДА С⁕
2562 Машинска обрада метала ДА С⁕
2571 Производња сечива ДА С⁕
2572 Производња брава и окова ДА С
2573 Производња алата ДА С
2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже ДА С⁕
2592 Производња амбалаже од лаких метала ДА С⁕
2593 Производња жичаних производа, ланаца и опруга ДА С⁕
2594 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа ДА С⁕
2599 Производња осталих металних производа ДА С⁕
2611 Производња електронских елемената ДА С
2612 Производња штампаних електронских плоча ДА С
2620 Производња рачунара и периферне опреме ДА С
2630 Производња комуникационе опреме ДА С
2640 Производња електронских уређаја за широку потрошњу ДА С
2651 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата ДА С
2652 Производња сатова ДА С
2660 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме ДА С
2670 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме ДА С
2680 Производња магнетних и оптичких носилаца записа ДА С
2711 Производња електромотора, генератора и трансформатора ДА С
2712 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом ДА С
2720 Производња батерија и акумулатора ДА С
2731 Производња каблова од оптичких влакана ДА С
2732 Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова ДА С
2733 Производња опреме за повезивање жица и каблова ДА С
2740 Производња опреме за осветљење ДА С
2751 Производња електричних апарата за домаћинство ДА С
2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство ДА С
2790 Производња остале електричне опреме ДА С
2811 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила ДА С
2812 Производња хидрауличних погонских уређаја ДА С
2813 Производња осталих пумпи и компресора ДА С
2814 Производња осталих славина и вентила ДА С
2815 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената ДА С
2821 Производња индустријских пећи и горионика ДА С
2822 Производња опреме за подизање и преношење ДА С
2823 Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме ДА С
2824 Производња ручних погонских апарата са механизмима ДА С
2825 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство ДА С
2829 Производња осталих машина и апарата опште намене ДА С
2830 Производња машина за пољопривреду и шумарство ДА С
2841 Производња машина за обраду метала ДА С
2849 Производња осталих алатних машина ДА С
2891 Производња машина за металургију ДА С
2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство ДА С
2893 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана ДА С
2894 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже ДА С
2895 Производња машина за индустрију папира и картона ДА С
2896 Производња машина за израду пластике и гуме ДА С
2899 Производња машина за остале специјалне намене ДА С
2910 Производња моторних возила ДА С
2920 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице ДА С
2931 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила ДА С
2932 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила ДА С
3011 Изградња бродова и пловних објеката ДА С
3012 Израда чамаца за спорт и разоноду ДА С
3020 Производња локомотива и шинских возила ДА С
3030 Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме ДА С
3040 Производња борбених војних возила ДА С
3091 Производња мотоцикала ДА С
3092 Производња бицикала и инвалидских колица ДА С
3099 Производња остале транспортне опреме ДА С
3101 Производња намештаја за пословне и продајне просторе ДА С
3102 Производња кухињског намештаја ДА С
3103 Производња мадраца ДА С
3109 Производња осталог намештаја ДА С
3211 Ковање новца ДА С
3212 Производња накита и сродних предмета ДА С
3213 Производња имитације накита и сродних производа ДА С
3220 Производња музичких инструмената ДА С
3230 Производња спортске опреме ДА С
3240 Производња игара и играчака ДА С
3250 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала ДА С
3291 Производња метли и четки, стил Шећероски ДА С
3299 Производња осталих предмета ДА С
3311 Поправка металних производа ДА Фп С
3312 Поправка машина ДА Фп С
3313 Поправка електронске и оптичке опреме ДА Фп С
3314 Поправка електричне опреме ДА Фп С
3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца ДА Фп С
3316 Поправка и одржавање летелица и свемир-зека летелица ДА Фп С
3317 Поправка и одржавање друге транспортне опреме ДА Фп С
3319 Поправка остале опреме ДА Фп С
3320 Монтажа индустријских машина и опреме ДА С
Д СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА П Ф Р Т У
3511 Производња електричне енергије ДА В
3512 Пренос електричне енергије ДА В
3513 Дистрибуција електричне енергије ДА В
3514 Трговина електричном енергијом ДА В
3521 Производња гаса ДА В
3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом ДА В
3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже ДА В
3530 Снабдевање паром и климатизација ДА С
Е СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ П Ф Р Т У
3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ДА С
3700 Уклањање отпадних вода ДА Фп С
3811 Скупљање отпада који није опасан ДА Фп С
3812 Скупљање опасног отпада ДА С
3821 Третман и одлагање отпада који није опасан ДА С
3822 Третман и одлагање опасног отпада ДА С
3831 Демонтажа олупина ДА С
3832 Поновна употреба разврстаних материјала ДА С
3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом ДА С
Ф ГРАЂЕВИНАРСТВО П Ф Р Т У
4110 Разрада грађевинских пројеката НЕ С
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда НЕ С
4211 Изградња путева и аутопутева НЕ С
4212 Изградња железничких пруга и подземних железница НЕ С
4213 Изградња мостова и тунела НЕ С
4221 Изградња цевовода НЕ С
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова НЕ С
4291 Изградња хидротехничких објеката НЕ С
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина НЕ С
4311 Рушење објеката ДА Фп С
4312 Припремна градилишта ДА Фп С
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем ДА Фп С
4321 Постављање електричних инсталација ДА Фп С
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система ДА Фп С
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству ДА Фп С
4331 Малтерисање ДА Фп С
4332 Уградња столарије ДА Фп С
4333 Постављање подних и зидних облога ДА Фп С
4334 Бојење и застакљивање ДА Фп С
4339 Остали завршни радови ДА Фп С
4391 Кровни радови ДА Фп С
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови ДА Фп С
Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА П Ф Р Т У
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима НЕ Н
4519 Трговина осталим моторним возилима НЕ Н
4520 Одржавање и поправка моторних возила НЕ Фп⁕ Н
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила НЕ Н
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила НЕ Н
4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала НЕ Н
4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода НЕ Н
4612 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија НЕ Н
4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала НЕ Н
4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона НЕ Н
4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе НЕ Н
4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже НЕ Н
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана НЕ Н
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа НЕ Н
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа НЕ Н
4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње НЕ Н
4622 Трговина на велико цвећем и садницама НЕ Н
4623 Трговина на велико животињама НЕ Н
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом НЕ Н
4631 Трговина на велико воћем и поврћем НЕ Н
4632 Трговина на велико месом и производима од меса НЕ Н
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима НЕ Н
4634 Трговина на велико пићима НЕ Н
4635 Трговина на велико дуванским производима НЕ Н
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима НЕ Н
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима НЕ Н
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце НЕ Н
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном НЕ Н
4641 Трговина на велико текстилом НЕ Н
4642 Трговина на велико одећом и обућом НЕ Н
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство НЕ Н
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење НЕ Н
4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима НЕ Н
4646 Трговина на велико фармацеутским производима НЕ Н
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење НЕ Н
4648 Трговина на велико сатовима и накитом НЕ Н
4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство НЕ Н
4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима НЕ Н
4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом НЕ Н
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором НЕ Н
4662 Трговина на велико алатним машинама НЕ Н
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама НЕ Н
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење НЕ Н
4665 Трговина на велико канцеларијским намештајем НЕ Н
4666 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом НЕ Н
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом НЕ Н
4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима НЕ Н
4672 Трговина на велико металима и металним рудама НЕ Н
4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом НЕ Н
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање НЕ Н
4675 Трговина на велико хемијским производима НЕ Н
4676 Трговина на велико осталим полупроизводима НЕ Н
4677 Трговина на велико отпацима и остацима НЕ Н
4690 Неспецијализована трговина на велико НЕ Н
4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном НЕ Н
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама НЕ Н
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама НЕ Н
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама НЕ Н
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама НЕ Н
4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама НЕ Н
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама НЕ Н
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама НЕ Н
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама НЕ Н
4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама НЕ Н
4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама НЕ Н
4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4751 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама НЕ Н
4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама НЕ Н
4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама НЕ Н
4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ Н
4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ Н
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама НЕ Н
4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама НЕ Н
4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама НЕ Н
4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама НЕ Н
4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама НЕ Н
4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама НЕ Н
4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама НЕ Н
4774 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама НЕ Н
4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама НЕ Н
4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама НЕ Н
4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама НЕ Н
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама НЕ Н
4779 Трговина на мало половном робом у продавницама НЕ Н
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама ДА Н
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама ДА Н
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама ДА Н
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета ДА Фо Н
4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца ДА Фс Н
Х САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ П Ф Р Т У
4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални ДА Фо Н
4920 Железнички превоз терета ДА Фо Н
4931 Градски и приградски копнени превоз путника ДА Фо Н
4932 Такси превоз ДА Фо Т Н
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају ДА Фо Н
4941 Друмски превоз терета ДА Фо С
4942 Услуге пресељења ДА Фо С
4950 Цевоводни транспорт ДА Н
5010 Поморски и приобални превоз путника ДА Т Н
5020 Поморски и приобални превоз терета ДА Н
5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима ДА Фо Т Н
5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима ДА Фо Н
5110 Ваздушни превоз путника ДА Фо Н
5121 Ваздушни превоз терета Фо Н
5122 Васионски саобраћај ДА Н
5210 Складиштење ДА Н
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају ДА Фо Н
5222 Услужне делатности у воденом саобраћају ДА Т Н
5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају ДА Н
5224 Манипулација теретом ДА Н
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају ДА Н
5310 Поштанске активности јавног сервиса ДА Фо Н
5320 Поштанске активности комерцијалног сервиса ДА Фо Н
И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ П Ф Р Т У
5510 Хотели и сличан смештај НЕ Т Н
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак НЕ Т Н
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице НЕ Т Н
5590 Остали смештај НЕ Фо⁕ Т Н
5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта НЕ Т Н
5621 Кетеринг НЕ Т Н
5629 Остале услуге припремања и послуживања хране НЕ Н
5630 Услуге припремања и послуживања пића НЕ Т Н
Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ П Ф Р Т У
5811 Издавање књига ДА Н
5812 Издавање именика и адресара ДА Н
5813 Издавање новина ДА Н
5814 Издавање часописа и периодичних издања ДА Н
5819 Остала издавачка делатност ДА Н
5821 Издавање рачунарских игара ДА Н
5829 Издавање осталих софтвера ДА Н
5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма ДА Н
5912 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма ДА Н
5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма ДА Н
5914 Делатност приказивања кинематографских дела ДА Фо Н
5920 Снимање и издавање звучних записа и музике ДА Н
6010 Емитовање радио-програма ДА Н
6020 Производња и емитовање телевизијског програма ДА Н
6110 Кабловске телекомуникације ДА Фо Н
6120 Бежичне телекомуникације ДА Фо Н
6130 Сателитске телекомуникације ДА Фо Н
6190 Остале телекомуникационе делатности ДА Фо Н
6201 Рачунарско програмирање ДА Н
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије ДА Н
6203 Управљање рачунарском опремом ДА Н
6209 Остале услуге информационе технологије ДА Н
6311 Обрада података, хостинг и сл. ДА Н
6312 Веб портали ДА Н
6391 Делатности новинских агенција ДА Н
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте ДА Н
К ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА П Ф Р Т У
6411 Централна банка НЕ Фо Н
6419 Остало монетарно посредовање НЕ Фо Н
6420 Делатност холдинг компанија НЕ Фо Н
6430 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети НЕ Фо Н
6491 Финансијски лизинг НЕ Фо Н
6492 Остале услуге кредитирања НЕ Фо Н
6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо Н
6511 Животно осигурање НЕ Фо Н
6512 Неживотно осигурање НЕ Фо Н
6520 Реосигурање НЕ Фо Н
6530 Пензијски фондови НЕ Фо Н
6611 Финансијске и робне берзе НЕ Фо Н
6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом НЕ Фо Н
6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо Н
6621 Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета НЕ Фо Н
6622 Делатност заступника и посредника у осигурању НЕ Фо Н
6629 Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима НЕ Фо Н
6630 Управљање фондовима НЕ Фо Н
Л ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА П Ф Р Т У
6810 Куповина и продаја властитих некретнина НЕ Н
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима НЕ Н
6831 Делатност агенција за некретнине НЕ Н
6832 Управљање некретнинама за накнаду НЕ Н
Н СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
6910 Правни послови ДА Фо Н
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање НЕ Н
7010 Управљање економским субјектом ДА Н
7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу ДА Н
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем ДА Н
7111 Архитектонска делатност ДА Н
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање ДА Н
7120 Техничко испитивање и анализе ДА Н
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији ДА Н
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама ДА Н
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама ДА Н
7311 Делатност рекламних агенција НЕ Н
7312 Медијско представљање НЕ Н
7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења НЕ Н
7410 Специјализоване дизајнерске делатности ДА Н
7420 Фотографске услуге ДА Фп Н
7430 Превођење и услуге тумача ДА Н
7490 Остале стручне, научне и техничке делатности ДА Н
7500 Ветеринарска делатност ДА Фс Н
Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила ДА Т Н
7712 Изнајмљивање и лизинг камиона ДА Н
7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт ДА Н
7722 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова ДА Н
7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству ДА Н
7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме ДА Н
7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство ДА Н
7733 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре) ДА Н
7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт ДА Н
7735 Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт ДА Н
7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара ДА Н
7740 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права ДА Н
7810 Делатност агенција за запошљавање ДА Н
7820 Делатност агенција за привремено запошљавање ДА Н
7830 Остало уступање људских ресурса ДА Н
7911 Делатност путничких агенција ДА Т Н
7912 Делатност тур-оператора ДА Т Н
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима ДА Н
8010 Делатност приватног обезбеђења ДА Н
8020 Услуге система обезбеђења ДА Н
8030 Истражне делатности ДА Н
8110 Услуге одржавања објеката ДА Фп Н
8121 Услуге редовног чишћења зграда ДА Фо Н
8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме ДА Фо Н
8129 Услуге осталог чишћења ДА Фо Н
8130 Услуге уређења и одржавања околине ДА Фп Н
8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге ДА Н
8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка ДА Н
8220 Делатност позивних центара ДА Н
8230 Организовање састанака и сајмова ДА Н
8291 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа ДА Н
8292 Услуге паковања ДА Н
8299 Остале услужне активности подршке пословању ДА Н
О ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ П Ф Р Т У
8411 Делатност државних органа ДА Н
8412 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања ДА Н
8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије ДА Н
8421 Спољни послови ДА Н
8422 Послови одбране ДА Н
8423 Судске и правосудне делатности ДА Н
8424 Обезбеђивање јавног реда и безбедности ДА Н
8425 Делатност ватрогасних јединица ДА Н
8430 Обавезно социјално осигурање ДА Фо Н
П ОБРАЗОВАЊЕ П Ф Р Т У
8510 Предшколско образовање ДА Фо Н
8520 Основно образовање ДА Фо Н
8531 Средње опште образовање ДА Фо Н
8532 Средње стручно образовање ДА Фо Н
8541 Образовање после средњег које није високо ДА Фо Н
8542 Високо образовање ДА Фо Н
8551 Спортско и рекреативно образовање ДА Фо Н
8552 Уметничко образовање ДА Фо Н
8553 Делатност школа за возаче ДА Фо Н
8559 Остало образовање ДА Фо Н
8560 Помоћне образовне делатности ДА Фо Н
8610 Делатност болница ДА Фо Н
8621 Општа медицинска пракса ДА Фо Н
8622 Специјалистичка медицинска пракса ДА Фо Н
8623 Стоматолошка пракса ДА Фо Н
8690 Остала здравствена заштита ДА Фо Н
8710 Делатности смештајних установа с медицинском негом ДА Фо Н
8720 Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности ДА Фо Н
8730 Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама ДА Фо Н
8790 Остали облици социјалне заштите са смештајем ДА Фо Н
8810 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама ДА Фо Н
8891 Делатност дневне бриге о деци ДА Фо Н
8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја ДА Фо Н
Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА П Ф Р Т У
9001 Извођачка уметност ДА Фо Н
9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности ДА Фо Н
9003 Уметничко стваралаштво ДА Фо Н
9004 Рад уметничких установа ДА Фо Н
9101 Делатности библиотека и архива ДА Фо Н
9102 Делатност музеја галерија и збирки ДА Фо Н
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика ДА Фо Н
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности ДА Фо Н
9200 Коцкање и клађење ДА Фо Н
9311 Делатност спортских објеката ДА Фо Н
9312 Делатност спортских клубова ДА Фо Н
9313 Делатност фитнес клубова ДА Фо Н
9319 Остале спортске делатности ДА Фо Н
9321 Делатност забавних и тематских паркова ДА Фо Н
9329 Остале забавне и рекреативне делатности ДА Фо Т Н
С ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца ДА Н
9412 Делатности струковних удружења ДА Н
9420 Делатност синдиката ДА Н
9491 Делатност верских организација ДА Фо Н
9492 Делатност политичких организација ДА Н
9499 Делатност осталих организација на бази учлањења ДА Н
9511 Поправка рачунара и периферне опреме ДА Фп Н
9512 Поправка комуникационе опреме ДА Фп Н
9521 Поправка електронских апарата за широку употребу ДА Фп Н
9522 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме ДА Фп Н
9523 Поправка обуће и предмета од коже ДА Фо Н
9524 Одржавање и поправка намештаја ДА Фп Н
9525 Поправка сатова и накита ДА Фо Н
9529 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство ДА Фп Н
9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа ДА Фп Н
9602 Делатност фризерских и козметичких салона ДА Фп Н
9603 Погребне и сродне делатности ДА Фп Н
9604 Делатност неге и одржавања тела ДА Н
9609 Остале непоменуте личне услужне делатности ДА Фс Н
Т ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА; ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА ПРОИЗВОДЕ РОБУ И УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ П Ф Р Т У
9700 Делатност домаћинстава која запошљавају послугу ДА Н
9810 Делатност домаћинстава која производе робу за сопствене потребе ДА Н
9820 Делатност домаћинстава која обезбеђују услуге за сопствене потребе ДА Н
У ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА П Ф Р Т У
9900 Делатност екстериторијалних организација и тела ДА Н

Табела годишњег износа (у РСД) - по величини и нивоу утицаја

велико средње мало микро
В - велики 2.000.000 500.000 200.000 20.000
С - средњи 1.000.000 250.000 100.000 10.000
Н - ниски 500.000 125.000 50.000 5.000

Одредница - лимит за одређене - наведене делатности:

шифра утицај ће бити уколико се прекорачи услов
0142 велики капацитета 200 места за говеда и више
0146 велики преко 2000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине) - преко 750 места за крмаче
0146 средњи капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње од 450 до 750 места за крмаче
0147 велики преко 85.000 места за производњу бројлера - преко 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
0149 средњи животиња са племенитим крзном капацитета 1.000 места за животиње са племенитим крзном
0220 средњи подручје на коме се простире је веће од 10 ха и више
0322 средњи за салмониде годишње производње 10 т и више - за циприниде површине 5 ха и веће
1011 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1012 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1013 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1020 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 75 т на дан
1031 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1032 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1039 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1041 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан
1042 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан
1051 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 200 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1052 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 200 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1310 велики чији производни капацитет прелази 10 т на дан
1511 велики производног капацитета изнад 12 т финалних производа на дан
1512 велики производног капацитета изнад 12 т финалних производа на дан
1711 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1712 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1721 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1722 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1723 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1724 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1729 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
2311 велики капацитета од 20 т на дан
2312 велики капацитета од 20 т на дан
2313 велики капацитета од 20 т на дан
2314 велики капацитета од 20 т на дан
2319 велики капацитета од 20 т на дан
2331 велики Постројења за производњу керамичких производа печењем са производним капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 м3 са густином пуњења по пећи која прелази 300 кг/м3
2332 средњи Постројења за производњу керамичких производа печењем са производним капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 м3 са густином пуњења по пећи која прелази 300 кг/м3
2451 велики капацитета преко 20 т на дан
2452 велики капацитета преко 20 т на дан
2550 велики ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 кј по једном чекићу, код којих употребљена топлотна снага прелази 20 мегавата

Шифре које се налазе у више нивоа утицаја, а без начина за разликовање нивоа - могу се сматрати грешком у тексту Уредбе, и треба сачекати објаву исправљеног текста Уредбе:

 • 2341
 • 2342
 • 2343
 • 2344
 • 2349
 • 2511
 • 2512
 • 2521
 • 2529
 • 2530
 • 2561
 • 2562
 • 2571
 • 2591
 • 2592
 • 2593
 • 2594
 • 2599

Списак, нажалост, изгледа да није коначан.

Табела паушалних група - по опису:

прва група ( 25% - полазна основица за обрачун паушала)

 • носачи,
 • чистачи обуће,
 • сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично,
 • продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места,
 • штоповање тканина,
 • пресвлачење дугмади,
 • поправка кишобрана,
 • поправка ортопедских помагала,
 • поправка налив пера и патент оловки,
 • херихтери,
 • дрво - моделари,
 • дуборесци,
 • поправка музичких инструмената,
 • плисирање,
 • оштрачи,
 • бачвари,
 • јорганџије,
 • колари,
 • поткивачи,
 • вуновлачари,
 • рукавичари,
 • опанчари,
 • четкари,
 • папуџије,
 • бомбонџије,
 • домаћа радиност,
 • стари занати,
 • верски службеници

друга група ( 50% - полазна основица за обрачун паушала)

 • фризери искључиво за мушкарце,
 • часовничари,
 • оптичари,
 • фотокопирање,
 • обућари,
 • кројачи,
 • прерађивачи секундарних сировина,
 • бравари, фирмописци,
 • печаторесци,
 • узгајивачи цвећа,
 • искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе,
 • делатност риболова,
 • инкубаторска производња живине,
 • повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима,
 • извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника

трећа група ( 75% - полазна основица за обрачун паушала)

 • молери,
 • тапетари,
 • фризери за жене,
 • фризери за жене и мушкарце,
 • ТВ и електро - механичари,
 • прецизни механичари,
 • електричари,
 • водоинсталатери,
 • подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго),
 • графичка делатност,
 • прање и пеглање рубља,
 • хемијско чишћење и бојење,
 • педикирско - маникирске и козметичарске услуге,
 • фотографи са сталним пословним местом,
 • видео клубови,
 • воскари,
 • трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама),
 • астролози,
 • агенције за посредовање код склапања брака,
 • делатност чишћења станова, стамбених зграда и пословних просторија,
 • делатност пружања помоћи старим и изнемоглим лицима

четврта група ( 140% - полазна основица за обрачун паушала)

 • златари,
 • каменоресци,
 • пластичари,
 • металостругари,
 • пекари,
 • произвођачи тестенина,
 • посластичари,
 • грађевинска делатност и друге сличне делатности,
 • услужно резање грађе,
 • столари,
 • стаклоресци,
 • радње за забавне игре,
 • модни кројачи,
 • трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту

пета група ( 120% - полазна основица за обрачун паушала)

 • лекари,
 • стоматолози,
 • апотекари,
 • ветеринари,
 • професори,
 • преводиоци,
 • тумачи,
 • инжењери,
 • архитекте,
 • физиотерапеути,
 • зубни техничари,
 • адвокати и друге сличне професионалне делатности

шеста група

 • брисана ("Сл. гласник РС", бр. 119/13)

седма група (полазна основица за обрачун паушала - испод)