Шифре делатности

легенда:

 • П - могуће је предати захтев за паушално опорезивање (у припреми)
 • Фо - ослобођена обавезе фискалне касе
 • Фс - ослобођена обавезе фискалне касе у појединим случајевима
 • Фп - ослобођена фискалне касе искључиво за паушалце
 • Р - делатност је регулисана, и захтева посебну дозволу (у припреми)

(молимо прочитати објашњење на крају документа)

шифра назив/секција П Ф Р
А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
112 Гајење пиринча
113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
114 Гајење шећерне трске
115 Гајење дувана
116 Гајење биљака за производњу влакана
119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
121 Гајење грожђа
122 Гајење тропског и суптропског воћа
123 Гајење агрума
124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
126 Гајење уљних плодова
127 Гајење биљака за припремање напитака
128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
129 Гајење осталих вишегодишњих биљака
130 Гајење садног материјала
141 Узгој музних крава
142 Узгој других говеда и бивола
143 Узгој коња и других копитара
144 Узгој камила и лама
145 Узгој оваца и коза
146 Узгој свиња
147 Узгој живине
149 Узгој осталих животиња
150 Мешовита пољопривредна производња
161 Услужне делатности у гајењу усева и засада
162 Помоћне делатности у узгоју животиња
163 Активности после жетве
164 Дорада семена
170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
210 Гајење шума и остале шумарске делатности
220 Сеча дрвећа
230 Сакупљање шумских плодова
240 Услужне делатности у вези са шумарством
311 Морски риболов
312 Слатководни риболов
321 Морске аквакултуре
322 Слатководне аквакултуре
Б РУДАРСТВО
510 Експлоатација каменог угља и антрацита
520 Експлоатација лигнита и мрког угља
610 Експлоатација сирове нафте
620 Експлоатација природног гаса
710 Експлоатација руда гвожђа
721 Експлоатација руда урана и торијума
729 Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала
811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
891 Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија
892 Експлоатација тресета
893 Експлоатација натријум-хлорида
899 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала
910 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса
990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
1011 Прерада и конзервисање меса
1012 Прерада и конзервисање живинског меса
1013 Производња месних прерађевина
1020 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
1031 Прерада и конзервисање кромпира
1032 Производња сокова од воћа и поврћа
1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
1041 Производња уља и масти
1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти
1051 Прерада млека и производња сирева
1052 Производња сладоледа
1061 Производња млинских производа
1062 Производња скроба и скробних производа
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача
1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна
1081 Производња шећера
1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа
1083 Прерада чаја и кафе
1084 Производња зачина и других додатака храни
1085 Производња готових јела
1086 Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране
1089 Производња осталих прехрамбених производа
1091 Производња готове хране за домаће животиње
1092 Производња готове хране за кућне љубимце
1101 Дестилација, пречишћавање и мешање пића
1102 Производња вина од грожђа
1103 Производња пића и осталих воћних вина
1104 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића
1105 Производња пива
1106 Производња слада
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
1200 Производња дуванских производа
1310 Припрема и предење текстилних влакана
1320 Производња тканина
1330 Довршавање текстила
1391 Производња плетених и кукичаних материјала
1392 Производња готових текстилних производа, осим одеће
1393 Производња тепиха и прекривача за под
1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа
1395 Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће
1396 Производња осталог техничког и индустријског текстила
1399 Производња осталих текстилних предмета
1411 Производња кожне одеће
1412 Производња радне одеће
1413 Производња остале одеће
1414 Производња рубља
1419 Производња осталих одевних предмета и прибора
1420 Производња производа од крзна
1431 Производња плетених и кукичаних чарапа
1439 Производња остале плетене и кукичане одеће
1511 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна
1512 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева
1520 Производња обуће
1610 Резање и обрада дрвета
1621 Производња фурнира и плоча од дрвета
1622 Производња паркета
1623 Производња остале грађевинске столарије и елемената
1624 Производња дрвне амбалаже
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
1711 Производња влакана целулозе
1712 Производња папира и картона
1721 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона
1722 Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству
1723 Производња канцеларијских предмета од папира
1724 Производња тапета
1729 Производња осталих производа од папира и картона
1811 Штампање новина
1812 Остало штампање
1813 Услуге припреме за штампу
1814 Књиговезачке и сродне услуге
1820 Умножавање снимљених записа
1910 Производња продуката коксовања
1920 Производња деривата нафте
2011 Производња индустријских гасова
2012 Производња средстава за припремање боја и пигмената
2013 Производња осталих основних неорганских хемикалија
2014 Производња осталих основних органских хемикалија
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења
2016 Производња пластичних маса у примарним облицима
2017 Производња синтетичког каучука у примарним облицима
2020 Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
2030 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
2041 Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање
2042 Производња парфема и тоалетних препарата
2051 Производња експлозива
2052 Производња средстава за лепљење
2053 Производња етеричних уља
2059 Производња осталих хемијских производа
2060 Производња вештачких влакана
2110 Производња основних фармацеутских производа
2120 Производња фармацеутских препарата
2211 Производња гума за возила, протектирање гума за возила
2219 Производња осталих производа од гуме
2221 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике
2222 Производња амбалаже од пластике
2223 Производња предмета од пластике за грађевинарство
2229 Производња осталих производа од пластике
2311 Производња равног стакла
2312 Обликовање и обрада равног стакла
2313 Производња шупљег стакла
2314 Производња стаклених влакана
2319 Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе
2320 Производња ватросталних производа
2331 Производња керамичких плочица и плоча
2332 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине
2341 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета
2342 Производња санитарних керамичких производа
2343 Производња изолатора и изолационог прибора од керамике
2344 Производња осталих техничких производа од керамике
2349 Производња осталих керамичких производа
2351 Производња цемента
2352 Производња креча и гипса
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство
2363 Производња свежег бетона
2364 Производња малтера
2365 Производња производа од цемента с влакнима
2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
2370 Сечење, обликовање и обрада камена
2391 Производња брусних производа
2399 Производња осталих производа од неметалних минерала
2410 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
2420 Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга
2431 Хладно ваљање шипки
2432 Хладно ваљање пљоснатих производа
2433 Хладно обликовање профила
2434 Хладно вучење жице
2441 Производња племенитих метала
2442 Производња алуминијума
2443 Производња олова, цинка и калаја
2444 Производња бакра
2445 Производња осталих обојених метала
2446 Производња нуклеарног горива
245 Ливење метала
2451 Ливење гвожђа
2452 Ливење челика
2453 Ливење лаких метала
2454 Ливење осталих обојених метала
2511 Производња металних конструкција и делова конструкција
2512 Производња металних врата и прозора
2521 Производња котлова и радијатора за централно грејање
2529 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
2530 Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање
2540 Производња оружја и муниције
2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
2561 Обрада и превлачење метала
2562 Машинска обрада метала
2571 Производња сечива
2572 Производња брава и окова
2573 Производња алата
2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже
2592 Производња амбалаже од лаких метала
2593 Производња жичаних производа, ланаца и опруга
2594 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
2599 Производња осталих металних производа
2611 Производња електронских елемената
2612 Производња штампаних електронских плоча
2620 Производња рачунара и периферне опреме
2630 Производња комуникационе опреме
2640 Производња електронских уређаја за широку потрошњу
2651 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата
2652 Производња сатова
2660 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
2670 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
2680 Производња магнетних и оптичких носилаца записа
2711 Производња електромотора, генератора и трансформатора
2712 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом
2720 Производња батерија и акумулатора
2731 Производња каблова од оптичких влакана
2732 Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова
2733 Производња опреме за повезивање жица и каблова
2740 Производња опреме за осветљење
2751 Производња електричних апарата за домаћинство
2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство
2790 Производња остале електричне опреме
281 Производња машина опште намене
2811 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила
2812 Производња хидрауличних погонских уређаја
2813 Производња осталих пумпи и компресора
2814 Производња осталих славина и вентила
2815 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената
2821 Производња индустријских пећи и горионика
2822 Производња опреме за подизање и преношење
2823 Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме
2824 Производња ручних погонских апарата са механизмима
2825 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство
2829 Производња осталих машина и апарата опште намене
2830 Производња машина за пољопривреду и шумарство
2841 Производња машина за обраду метала
2849 Производња осталих алатних машина
2891 Производња машина за металургију
2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
2893 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
2894 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
2895 Производња машина за индустрију папира и картона
2896 Производња машина за израду пластике и гуме
2899 Производња машина за остале специјалне намене
2910 Производња моторних возила
2920 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице
2931 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила
2932 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила
3011 Изградња бродова и пловних објеката
3012 Израда чамаца за спорт и разоноду
3020 Производња локомотива и шинских возила
3030 Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме
3040 Производња борбених војних возила
3091 Производња мотоцикала
3092 Производња бицикала и инвалидских колица
3099 Производња остале транспортне опреме
3101 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
3102 Производња кухињског намештаја
3103 Производња мадраца
3109 Производња осталог намештаја
3211 Ковање новца
3212 Производња накита и сродних предмета
3213 Производња имитације накита и сродних производа
3220 Производња музичких инструмената
3230 Производња спортске опреме
3240 Производња игара и играчака
3250 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
3291 Производња метли и четки, стил Шећероски
3299 Производња осталих предмета
3311 Поправка металних производа Фп
3312 Поправка машина Фп
3313 Поправка електронске и оптичке опреме Фп
3314 Поправка електричне опреме Фп
3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца Фп
3316 Поправка и одржавање летелица и свемир-зека летелица Фп
3317 Поправка и одржавање друге транспортне опреме Фп
3319 Поправка остале опреме Фп
332 Монтажа индустријских машина и опреме
3320 Монтажа индустријских машина и опреме
Д СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
3511 Производња електричне енергије
3512 Пренос електричне енергије
3513 Дистрибуција електричне енергије
3514 Трговина електричном енергијом
3521 Производња гаса
3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
3530 Снабдевање паром и климатизација
Е СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ
3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
3700 Уклањање отпадних вода Фп
3811 Скупљање отпада који није опасан Фп
3812 Скупљање опасног отпада
3821 Третман и одлагање отпада који није опасан
3822 Третман и одлагање опасног отпада
3831 Демонтажа олупина
3832 Поновна употреба разврстаних материјала
3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
Ф ГРАЂЕВИНАРСТВО
4110 Разрада грађевинских пројеката
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
4211 Изградња путева и аутопутева
4212 Изградња железничких пруга и подземних железница
4213 Изградња мостова и тунела
4221 Изградња цевовода
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4291 Изградња хидротехничких објеката
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
4311 Рушење објеката Фп
4312 Припремна градилишта Фп
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем Фп
4321 Постављање електричних инсталација Фп
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система Фп
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству Фп
4331 Малтерисање Фп
4332 Уградња столарије Фп
4333 Постављање подних и зидних облога Фп
4334 Бојење и застакљивање Фп
4339 Остали завршни радови Фп
4391 Кровни радови Фп
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови Фп
Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
4519 Трговина осталим моторним возилима
4520 Одржавање и поправка моторних возила Фп
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала
4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
4612 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија
4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе
4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа
4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
4622 Трговина на велико цвећем и садницама
4623 Трговина на велико животињама
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
4631 Трговина на велико воћем и поврћем
4632 Трговина на велико месом и производима од меса
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима
4634 Трговина на велико пићима
4635 Трговина на велико дуванским производима
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
4641 Трговина на велико текстилом
4642 Трговина на велико одећом и обућом
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
4646 Трговина на велико фармацеутским производима
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
4648 Трговина на велико сатовима и накитом
4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима
4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
4662 Трговина на велико алатним машинама
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
4665 Трговина на велико канцеларијским намештајем
4666 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом
4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
4672 Трговина на велико металима и металним рудама
4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
4675 Трговина на велико хемијским производима
4676 Трговина на велико осталим полупроизводима
4677 Трговина на велико отпацима и остацима
4690 Неспецијализована трговина на велико
4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
4751 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама
4774 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама
4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
4779 Трговина на мало половном робом у продавницама
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета Фо
4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца Фс
Х САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални Фо
4920 Железнички превоз терета Фо
4931 Градски и приградски копнени превоз путника Фо
4932 Такси превоз Фо
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају Фо
4941 Друмски превоз терета Фо
4942 Услуге пресељења Фо
4950 Цевоводни транспорт
5010 Поморски и приобални превоз путника
5020 Поморски и приобални превоз терета
5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима Фо
5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима Фо
5110 Ваздушни превоз путника Фо
5121 Ваздушни превоз терета Фо
5122 Васионски саобраћај
5210 Складиштење
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају Фо
5222 Услужне делатности у воденом саобраћају
5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају
5224 Манипулација теретом
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају
5310 Поштанске активности јавног сервиса Фо
5320 Поштанске активности комерцијалног сервиса Фо
И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
5510 Хотели и сличан смештај
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
5590 Остали смештај Фо
5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
5621 Кетеринг
5629 Остале услуге припремања и послуживања хране
5630 Услуге припремања и послуживања пића
Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
5811 Издавање књига
5812 Издавање именика и адресара
5813 Издавање новина
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност
5821 Издавање рачунарских игара
5829 Издавање осталих софтвера
591 Кинематографска и телевизијска продукција
5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма
5912 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма
5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма
5914 Делатност приказивања кинематографских дела Фо
5920 Снимање и издавање звучних записа и музике
6010 Емитовање радио-програма
6020 Производња и емитовање телевизијског програма
6110 Кабловске телекомуникације Фо
6120 Бежичне телекомуникације Фо
6130 Сателитске телекомуникације Фо
6190 Остале телекомуникационе делатности Фо
6201 Рачунарско програмирање
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије
6203 Управљање рачунарском опремом
6209 Остале услуге информационе технологије
6311 Обрада података, хостинг и сл.
6312 Веб портали
6391 Делатности новинских агенција
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте
К ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА
6411 Централна банка Фо
6419 Остало монетарно посредовање Фо
6420 Делатност холдинг компанија Фо
6430 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети Фо
6491 Финансијски лизинг Фо
6492 Остале услуге кредитирања Фо
6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова Фо
6511 Животно осигурање Фо
6512 Неживотно осигурање Фо
6520 Реосигурање Фо
6530 Пензијски фондови Фо
6611 Финансијске и робне берзе Фо
6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом Фо
6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова Фо
6621 Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета Фо
6622 Делатност заступника и посредника у осигурању Фо
6629 Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима Фо
6630 Управљање фондовима Фо
Л ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
6810 Куповина и продаја властитих некретнина
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
6831 Делатност агенција за некретнине
6832 Управљање некретнинама за накнаду
М СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
6910 Правни послови Фо
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
7010 Управљање економским субјектом
7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7111 Архитектонска делатност
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање и анализе
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
7311 Делатност рекламних агенција
7312 Медијско представљање
7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
7410 Специјализоване дизајнерске делатности
7420 Фотографске услуге Фп
7430 Превођење и услуге тумача
7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
7500 Ветеринарска делатност Фс
Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
7712 Изнајмљивање и лизинг камиона
7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
7722 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова
7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
7733 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)
7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт
7735 Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт
7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
7740 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права
7810 Делатност агенција за запошљавање
7820 Делатност агенција за привремено запошљавање
7830 Остало уступање људских ресурса
7911 Делатност путничких агенција
7912 Делатност тур-оператора
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
8010 Делатност приватног обезбеђења
8020 Услуге система обезбеђења
8030 Истражне делатности
8110 Услуге одржавања објеката Фп
8121 Услуге редовног чишћења зграда Фо
8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме Фо
8129 Услуге осталог чишћења Фо
8130 Услуге уређења и одржавања околине Фп
8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге
8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
8220 Делатност позивних центара
8230 Организовање састанака и сајмова
8291 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа
8292 Услуге паковања
8299 Остале услужне активности подршке пословању
О ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
8411 Делатност државних органа
8412 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
8421 Спољни послови
8422 Послови одбране
8423 Судске и правосудне делатности
8424 Обезбеђивање јавног реда и безбедности
8425 Делатност ватрогасних јединица
8430 Обавезно социјално осигурање Фо
П ОБРАЗОВАЊЕ
8510 Предшколско образовање Фо
8520 Основно образовање Фо
8531 Средње опште образовање Фо
8532 Средње стручно образовање Фо
8541 Образовање после средњег које није високо Фо
8542 Високо образовање Фо
8551 Спортско и рекреативно образовање Фо
8552 Уметничко образовање Фо
8553 Делатност школа за возаче Фо
8559 Остало образовање Фо
8560 Помоћне образовне делатности Фо
8610 Делатност болница Фо
8621 Општа медицинска пракса Фо
8622 Специјалистичка медицинска пракса Фо
8623 Стоматолошка пракса Фо
8690 Остала здравствена заштита Фо
8710 Делатности смештајних установа с медицинском негом Фо
8720 Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности Фо
8730 Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама Фо
8790 Остали облици социјалне заштите са смештајем Фо
8810 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама Фо
8891 Делатност дневне бриге о деци Фо
8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја Фо
Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА Фо
9001 Извођачка уметност Фо
9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности Фо
9003 Уметничко стваралаштво Фо
9004 Рад уметничких установа Фо
9101 Делатности библиотека и архива Фо
9102 Делатност музеја галерија и збирки Фо
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика Фо
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности Фо
9200 Коцкање и клађење Фо
9311 Делатност спортских објеката Фо
9312 Делатност спортских клубова Фо
9313 Делатност фитнес клубова Фо
9319 Остале спортске делатности Фо
9321 Делатност забавних и тематских паркова Фо
9329 Остале забавне и рекреативне делатности Фо
С ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца
9412 Делатности струковних удружења
9420 Делатност синдиката
9491 Делатност верских организација Фо
9492 Делатност политичких организација
9499 Делатност осталих организација на бази учлањења
9511 Поправка рачунара и периферне опреме Фп
9512 Поправка комуникационе опреме Фп
9521 Поправка електронских апарата за широку употребу Фп
9522 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме Фп
9523 Поправка обуће и предмета од коже Фо
9524 Одржавање и поправка намештаја Фп
9525 Поправка сатова и накита Фо
9529 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство Фп
9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа Фп
9602 Делатност фризерских и козметичких салона Фп
9603 Погребне и сродне делатности Фп
9604 Делатност неге и одржавања тела
9609 Остале непоменуте личне услужне делатности Фс
Т ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА; ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА ПРОИЗВОДЕ РОБУ И УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
9700 Делатност домаћинстава која запошљавају послугу
9810 Делатност домаћинстава која производе робу за сопствене потребе
9820 Делатност домаћинстава која обезбеђују услуге за сопствене потребе
У ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА
9900 Делатност екстериторијалних организација и тела

ближа појашњења:

 • шифра делатности 4520 је ИЗБАЧЕНА из паушала, тако да је исправно што у Уредби наводе ослобођење од обавезе фискалне касе за паушалце у овој шифри - али у реалности нико под овом делатношћу не може да буде паушалац.
 • шифра делатности 5590 је у Уредби о ослобађању обавезе фискалне касе двосмислено формулисана; налази се у групи где су све делатности шифре ослобођене, а наведена је само једна подделатност у самој Уредби.... најбоље консултовати локалну испоставу Пореске.
 • захтев за паушал се предаје Пореској Управи, захтев у суштини мора имати наведен разлог због кога би привреднику било отежано пословање уколико би водио књиге (дакле, "паушал" је ослобођење од вођења већине пословних књига), али имајте у виду да Пореска може такав захтев и да одбије.
 • свака шифра делатности која испоруку добара или услуга може водити и наплаћивати путем "интернета", може у суштини тражити од Пореске Управе ослобођење од обавезе фискалне касе; услов је да комплетну испоруку и наплату врши курирска служба, регистрована за делатност из групе 53; тада наручилац услуге или добара фискални рачун уствари добија од курирске службе.
 • линк ка званичном Шифрарнику делатности (на сајту РЗС - пдф)
 • уредба о ослобађању обавезе фискалне касе (на сајту ПУРС - хтмл)
 • уредба о критеријумима за паушално опорезивање (на сајту ПУРС - хтмл)