Подаци о рачунима банака

ртсг име банке претходни назив
105 AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“, AD, NIŠ
115 TELENOR BANKA, AD, BEOGRAD банка ради само са физичким лицима KBC банка
125 PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD
145 „EXPOBANK“, AD, BEOGRAD Марфин банка
150 DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC KBM банка
155 HALKBANK AD BEOGRAD Чачанска банка
160 BANCA INTESA, AD, BEOGRAD
165 ADDIKO BANK, AD, BEOGRAD Hypo-Alpe-Adria банка
170 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD HVB банка
180 JUBANKA, AD, BEOGRAD припојена АИК банци од 22.12.2017. (23.11. престали да постоје 180 рачуни) Alpha Bank Srbija
190 JUBMES BANKA, AD, BEOGRAD
200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD, BEOGRAD
205 KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD
220 PROCREDIT BANK, AD, BEOGRAD
250 EUROBANK, AD, BEOGRAD
265 RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD
275 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA, AD, BEOGRAD
285 SBERBANK SRBIJA, AD, BEOGRAD Findomestic банка / Volksbank
295 SRPSKA BANKA, AD, BEOGRAD
310 NLB BANKA, AD, BEOGRAD
325 Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad (ОТП банка је дана 25.04.2019. променила име у Војвођанска банка) ОТП банка
330 CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD
340 ERSTE BANK, AD, NOVI SAD
355 VOJVOĐANSKA BANKA , AD, NOVI SAD (дана 24.05.2019. Војвођанска банка је престала да постоји - припајањем некадашњој ОТП банци) (355 рачуни престали да постоје током 2 квартала 2019.)
360 MTS BANKA, AD, BEOGRAD банка ради само са физичким лицима Дунав банка
365 JUGOBANKA JUGBANKA, AD, KOSOVSKA MITROVICA је од 04.04.2018. у стечају
370 OPPORTUNITY BANKA, AD, NOVI SAD
375 API BANKA, AD, BEOGRAD (18.10.2018. мења име у АПИ банка) ВТБ банка / Московска банка
380 MIRABANK, AD, BEOGRAD
385 BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD банка ради само са правним лицима
посебни рачуни
840 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Управа за трезор код НБС
843 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за уплату јавних прихода - искључиво за пренос са рачуна 845
845 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ евиденциони рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
848 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене
908 Фиксни број рачуна НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

у наставку се налазе комплетни подаци банака - преузети са сајта Народне Банке Србије