Podaci o računima banaka

rtsg ime banke prethodni naziv
105 AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“, AD, NIŠ
115 TELENOR BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima KBC banka
125 PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD
145 „EXPOBANK“, AD, BEOGRAD Marfin Banka
150 DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC KBM banka
155 HALKBANK AD BEOGRAD Čačanska banka
160 BANCA INTESA, AD, BEOGRAD
165 ADDIKO BANK, AD, BEOGRAD Hypo-Alpe-Adria banka
170 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD HVB banka
180 JUBANKA, AD, BEOGRAD pripojena AIK banci od 22.12.2017. (23.11. prestali da postoje 180 računi) Alpha Bank Srbija
190 JUBMES BANKA, AD, BEOGRAD
200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD, BEOGRAD
205 KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD
220 PROCREDIT BANK, AD, BEOGRAD
250 EUROBANK, AD, BEOGRAD
265 RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD
275 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA, AD, BEOGRAD
285 SBERBANK SRBIJA, AD, BEOGRAD Findomestic banka / Volksbanka
295 SRPSKA BANKA, AD, BEOGRAD
310 NLB BANKA, AD, BEOGRAD
325 OTP BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD
330 CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD
340 ERSTE BANK, AD, NOVI SAD
355 VOJVOĐANSKA BANKA , AD, NOVI SAD
360 MTS BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima Dunav banka
365 JUGOBANKA JUGBANKA, AD, KOSOVSKA MITROVICA je od 04.04.2018. u stečaju
370 OPPORTUNITY BANKA, AD, NOVI SAD
375 VTB BANKA, AD, BEOGRAD Moskovska banka
380 MIRABANK, AD, BEOGRAD
385 BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD banka radi samo sa pravnim licima
posebni računi
840 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE Uprava za trezor kod NBS
843 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za uplatu javnih prihoda - isključivo za prenos sa računa 845
845 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora
848 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene
908 Fiksni broj računa NARODNE BANKE SRBIJE

u nastavku se nalaze kompletni podaci banaka - preuzeti sa sajta Narodne Banke Srbije