Podaci o računima banaka

rtsg ime banke SWIFT prethodni naziv
105 AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“, AD, NIŠ AIKBRS22
115 TELENOR BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima AAAARSBG KBC banka
125 PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD Atlas banka
145 „EXPOBANK“, AD, BEOGRAD LIKIRSBG Marfin Banka
150 DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC KRAGRS22 KBM banka
155 HALKBANK AD BEOGRAD CABARS22 Čačanska banka
160 BANCA INTESA, AD, BEOGRAD DBDBRSBG Delta banka
165 ADDIKO BANK, AD, BEOGRAD HAABRSBG Hypo-Alpe-Adria banka
170 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD BACXRSBG HVB banka
180 JUBANKA, AD, BEOGRAD pripojena AIK banci od 22.12.2017. (23.11. prestali da postoje 180 računi) Alpha Bank Srbija
190 JUBMES BANKA, AD, BEOGRAD JMBNRSBG
200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD, BEOGRAD SBPORSBG
205 KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD KOBBRSBG
220 PROCREDIT BANK, AD, BEOGRAD PRCBRSBG
250 EUROBANK, AD, BEOGRAD EFGBRSBG
265 RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD RZBSRSBG
275 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA, AD, BEOGRAD SOGYRSBG
285 SBERBANK SRBIJA, AD, BEOGRAD SABRRSBG Findomestic banka / Volksbanka
295 SRPSKA BANKA, AD, BEOGRAD SRBNRSBG
310 NLB BANKA, AD, BEOGRAD CONARS22
325 Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad (OTP banka je dana 25.04.2019. promenila ime u Vojvođanska banka) OTPVRS22 OTP banka
330 CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD MEBARS22
340 ERSTE BANK, AD, NOVI SAD GIBARS22
355 VOJVOĐANSKA BANKA , AD, NOVI SAD (dana 24.05.2019. Vojvođanska banka je prestala da postoji - pripajanjem nekadašnjoj OTP banci) (355 računi prestali da postoje tokom 2 kvartala 2019.) VBUBRS22
360 MTS BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima KMEBRS2Z Dunav banka
365 JUGOBANKA JUGBANKA, AD, KOSOVSKA MITROVICA je od 04.04.2018. u stečaju
370 OPPORTUNITY BANKA, AD, NOVI SAD OPPBRS22
375 API BANKA, AD, BEOGRAD (18.10.2018. menjа ime u API bаnkа) APIBRSBG VTB banka / Moskovska banka
380 MIRABANK, AD, BEOGRAD MRBNRSBG
385 BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD banka radi samo sa pravnim licima BKCHRSBGXXX
posebni računi
840 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE Uprava za trezor kod NBS
843 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za uplatu javnih prihoda - isključivo za prenos sa računa 845
845 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora
848 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene
908 Fiksni broj računa NARODNE BANKE SRBIJE

u nastavku se nalaze kompletni podaci banaka - preuzeti sa sajta Narodne Banke Srbije